Warranty
Website Banner
     
 
     การรับประกันสินค้า  
 
     
     
 
    :: ระยะเวลาการรับประกันสินค้า  
 
     
          - ตะแกรงสเตนเลส(wireware)  รับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน

        - Stainless  Steel 304 รับประกันตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตนเลส เกรด 304
 
 
 
   
 
 
   
 
    :: เงื่อนไขทั่วไปในการรับประกันสินค้าทุกรุ่น  
 
     
           เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ KOWO Home ware  จะตรวจสอบสินค้าที่ซื้อไป
มีข้อบกพร่อง หรือตำหนิ ที่เกิดจากการผลิตหรือเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ในลักษณะปกติทางบริษัทจะยินดีเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่าให้กับลูกค้า
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทเท่านั้น
 
 
 
   
 
 
     
 
    :: หลักฐานเพื่อขอรับประกันสินค้า  
 
     
           การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้า  
 
 
   
 
 
     
 
    :: ข้อยกเว้นในการรับประกัน  
 
     
        1. สินค้าเสียหาย ที่เกิดจากการไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ หรือสึกหรอจากการใช้งานไม่
          เหมาะสม ใช้ผิดประเภท มีการดัดแปลง แก้ไขสภาพ

      2. การติดตั้งไม่ถูกวิธี หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก
          หรืออุบัติเหตุ การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล

      3. การทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท ในการทำความสะอาด

      4. ใช้งานกับน้ำบาดาล หรือน้ำที่มีสิ่งสกปรกเป็นกรด-ด่างผิดปกติ

      5. ค่าใช้จ่ายในการนำสินค้ามาเปลี่ยน หรือสินค้าที่เปลี่ยนทดแทน

      6. การรับประกันผลเฉพาะผู้ซื้อรายชื่อแรกเท่านั้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การรับประกัน
         ให้ผู้อื่นได้ ผู้ซื้อควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันที่ระบุไว้กับสินค้า
         แต่ละรุ่น
 
 
 
   
 
 
     
     
     
   
 
 PROMOTION
 
 
 
 
   
     
   
     
 
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
 
     
   
     
 
  THONGKRIT CO.,LTD
22 SOI  EKACHAI 83/3 EKACHAI  RD, BANGBON, BANGBON, BANGKOK 10150
Tel : (662) 415-5446 , (662) 899-5546 Fax : (662) 415-6838 E-mail : thongkrit@hotmail.com Website : www.kowahomeware.com

 
 
Current Pageid = 9